Prijevoz

Vršimo prijevoz rasutih tereta sa licencom međunarodnog cestovnog prijevoza.